De “Home”-pagina van onze website is geactualiseerd.

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2023 is ingestemd met verruiming van de mogelijkheid om lid te worden van onze GVAN. Het lidmaatschap staat nu open voor een ieder die huidige of toekomstige aanspraken heeft bij de Stichting Pensioenfonds Atos.