Wat is Koepel Gepensioneerden ?

Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG. De KNVG had ook een grote organisatie als KBO-Brabant als lid en de NVOG bood onderdak aan de FASv (ontstaan als doorstart voor afgesplitste lokale ANBO-verenigingen). Daarmee ontstond een koepel van seniorenorganisaties met in totaal meer dan 300.000 achterliggende leden en is daarmee de grootste organisatie op dit gebied.

Koepel Gepensioneerden werkt op het gebied van belangenbehartiging nauw samen met zusterorganisaties als KBO/PCOB en ANBO. Deze organisaties vormen samen de spreekbuis van meer dan 3 miljoen gepensioneerden in Nederland. Zeker op pensioengebied wordt ook samen opgetrokken met de jongerenorganisaties van de vakbonden, omdat zowel voor ouderen als jongeren een evenwichtige belangenafweging bij de uitwerking van het pensioenakkoord van belang is.

De Koepel Gepensioneerden is georganiseerd langs twee lijnen. Enerzijds is er de uitwisseling van ervaringen tussen aangesloten gepensioneerdenverenigingen. Dit gebeurt via platform- en regiobijeenkomsten. Een platform bestaat uit een tiental gepensioneerdenverenigingen die iets gemeenschappelijks hebben. Voor onze vereniging was dat het platform DIO (Dochters van Internationale Ondernemingen), die enige jaren geleden samengegaan is met een ander platform.

De tweede lijn waarlangs de koepel georganiseerd is betreft de voor senioren relevante kennis. De kennis op een drietal hoofdterreinen is samengebracht in zogenaamde commissies. De pensioencommissie bundelt, zoals de naam al zegt, de kennis op het gebied van pensioenen met wetgeving tot actuariƫle zaken en alles wat daartussen zit. De tweede commissie richtte de aandacht aanvankelijk op zorg, maar daar is in de loop van de tijd welzijn en wonen bijgekomen, waarmee de commissie nu dus het acroniem ZWW heeft gekregen. De derde commissie tenslotte is begonnen als commissie koopkracht, het resultaat van bruto (pensioen, AOW, e.d.), inhoudingen (w.o. belastingen) en inflatie. Daar is in de loop der tijd inkomen in meer algemene zin bijgekomen. Deze commissie steunt zwaar op rekenmodellen, waarmee koopkrachtplaatjes van instituties als CPB en NIBUD geduid, dan wel gecorrigeerd kunnen worden.

Koepel Gepensioneerden is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE.

Lees meer over bestuur, missie en strategie op de site van de Koepel (KG). Hier vind u tevens de status van het Pensioenakkoord en de betrokkenheid van de KG in de discussies en uitwerking. U kunt zich daar als individu ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de koepel.