Wat is Koepel Gepensioneerden ?

De Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 80 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen behartigt de Koepel de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

De Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop de KG zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. De KG is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

De Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies.

Bij de Koepel is aangesloten FASv, de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen. Bovendien werken zij in de Seniorencoalitie intensief samen met de landelijke ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM. De Koepel is tevens lid van AGE Europe, die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt.

Lees meer over bestuur, missie en strategie op de site van de Koepel (KG). Hier vind u tevens de status van de WTP (Wet Toekomst Pensioenen) en de betrokkenheid van de KG in de discussies en uitwerking. U kunt zich daar als individu ook aanmelden voor de (gratis) nieuwsbrief van de koepel.