Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van Ger Hof, van 2005 tot 2016 bestuurslid van onze Gepensioneerdenvereniging GVAN.

Met respect danken wij Ger voor zijn inzet en betrokkenheid als vertegenwoordiger namens de gepensioneerden in de diverse bestuursorganen van de Stichting Pensioenfonds Atos. Als voorzitter van de Deelnemersraad en later als lid van het voormalige Verantwoordingsorgaan behartigde hij de belangen van deelnemers en gepensioneerden. Ger onderhield tevens goede contacten  met het bestuur van SPA. Wij zijn hem zeer dankbaar om zijn  sturing en initiatieven bij de financiële afspraken tussen werkgever Atos en het Pensioenfonds, waarbij een gesloten fonds ontstond.

Wij verwijzen ook naar het bericht m.b.t. zijn overlijden op de website van SPA:

Oud-voorzitter Deelnemersraad Ger Hof overleden

Wij wensen zijn vrouw Marjan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe.

Bestuur Gepensioneerdenvereniging van Atos in Nederland (GVAN)