Meer en meer groeit bij gepensioneerden de onrust door de renteontwikkelingen en de dreigende korting van pensioenen. Voor een aantal pensioenfondsen is dit al actueel voor 2020. Ook moet er nog veel worden uitgewerkt aan het pensioenakkoord.

Lees over deze zaken en meer in Nieuwsbrief 39 van de NVOG / KNVG