In 2016 heeft de Algemene ledenvergadering (ALV) op voorstel van het bestuur besloten om m.i.v. 2017 een tijdelijke contributiekorting te verlenen van € 5.

Het bestuur zal de komende ALV voorstellen om die korting voor 2020, wederom tijdelijk, te verhogen naar € 10. De reden hiervoor is dat we een paar meevallers hebben:

  • Van onze koepel organisatie NVOG hebben we voor 2019 een korting van 90% op onze contributie gekregen, dit is ongeveer duizend euro.
  • In 2020 wordt de contributie van de koepelorganisatie verlaagd naar € 1,30 per lid.

Op de ALV van 19 maart 2020 zullen we dit nader toelichten.

De GVAN stuurt geen factuur of acceptgiro voor de contributie, daarom bij deze het verzoek om het contributiebedrag voor 2020 van € 15,– over te maken op de bankrekeningnummer NL02 RABO 0183 6630 20 t.n.v. GVAN.

Mocht deze herinnering en uw betaling elkaar hebben gekruist dan zal het teveel betaalde bedrag worden teruggestort.

Voor diegene die hun betaling hebben geagendeerd bij hun bank, het verzoek om het bedrag aan te passen.