Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2020 heeft u vanaf 1-3-2020 al inzage in de financiƫle documenten van onze GVAN. Het betreft de Jaarrekening 2019 en de begroting 2020. Tevens is het verslag van de kascommissie bijgevoegd.

De documenten kunt u lezen op het gedeelte dat uitsluitend voor leden toegankelijk is na inloggen (Menu Verenigingszaken, submenu ALV/Gepensioneerdendag)