Het bestuur van de GVAN heeft besloten om de oorspronkelijk op 19 maart 2020 geplande Gepensioneerden dag / ALV uit te stellen.

Dit besluit is genomen mede gelet op recente adviezen van overheid / RIVM voor Brabant m.b.t. het Coronavirus.

Op een nader te bepalen datum zullen wij deze bijeenkomst opnieuw organiseren en ontvangt u t.z.t. weer een uitnodiging.