De oorspronkelijk geplande Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2020 is door de Corona-uitbraak uitgesteld. De status is nu, dat er voorlopig geen fysieke bijeenkomst gehouden kan worden, waarbij een “normale” opkomst van meer dan 100 gepensioneerden wordt verwacht.

Het bestuur van de GVAN heeft dan ook besloten om een andere vorm te kiezen via een digitale afstemming met de leden. Het financiële jaar 2019 en de begroting van 2020 zal op een correcte wijze afgesloten worden. waarbij de leden de gelegenheid krijgen hun vragen en opmerkingen te stellen. Daarna kan het bestuur vervolgens decharge verleend worden voor het gevoerde financiële beleid over 2019. Tevens is het gewenst om inzage te geven over de begroting van 2021 en daar goedkeuring voor te krijgen.

Inzage in de documenten en presentatie over 2019 en 2020 vind je in het menu “Verenigingszaken””, submenu “Gepensioneerdendag / ALV” en specifiek d.d. 2020-03-19 (uitgesteld) en 2020-11-05 (digitale afhandeling).