Op 28 september hebt u een oproep ontvangen voor kandidaten (namens de pensioengerechtigden) voor het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Atos.

Zie ook de betreffende informatie op de site van ons Pensioenfonds:

Er is één vacature, een zestal kandidaten heeft zich aangemeld. Twee kandidaten zijn lid van onze GVAN t.w. Louis Alting en Arno Elshout.

Alleen pensioengerechtigden kunnen hun stem uitbrengen; het stemformulier ontvangt u begin november per post.

De GVAN wil haar doelstellingen realiseren o.m. door vertegenwoordiging in bestuur en verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds.

Wij roepen u op uw stem uit te brengen op de kandidaat van uw keuze.

Uiterlijk 14-11-2020 (om 17:30 uur) moet uw ingevulde stembiljet via de post bij het Pensioenfonds ontvangen zijn.