Op 5 november 2020 is een mail aan onze leden gestuurd, waarbij wij een z.g. ALV aankondigden met digitale afhandeling. Op het voor leden toegankelijke deel van deze website zijn de bijbehorende financiële documenten te raadplegen.

Geen van onze leden heeft bezwaar gemaakt tegen de financiële documenten, die gepresenteerd zijn. Slechts één vraag is door een lid gesteld over de korting op de jaarlijkse contributie en toegelicht. Daarom hebben onze leden decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019 en de begroting voor 2020.