De GVAN stuurt geen factuur of acceptgiro voor de contributie, daarom het verzoek om het contributiebedrag voor 2021 van EUR 15,– over te maken op de bankrekeningnummer NL02 RABO 0183 6630 20 t.n.v. GVAN o.v.v. GVAN-contributie 2021.

Mocht deze herinnering en uw betaling elkaar hebben gekruist, dan zal het eventueel teveel betaalde bedrag worden teruggestort.

Voor diegene die hun betaling hebben geagendeerd bij hun bank, het verzoek om het bedrag zo nodig aan te passen.