De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

De wet gaat in op 1 juli 2021.

Onze GVAN heeft op het Verenigingsdeel van deze site (submenu statuten) een concept-versie geplaatst met noodzakelijke aanpassingen van onze huidige statuten. Deze versie zal toegelicht en geaccordeerd worden op onze eerstvolgende fysieke Algemene Ledenvergadering (4e kwartaal 2021?).