Er komen in januari 2022 vacatures vrij voor het lidmaatschap van de Verantwoordingsorgaan van de SPA. In een brief roept SPA kandidaten op (categorie gepensioneerden), om zich kandidaat te stellen.

Tevens wordt een oproep gedaan om je actuele e-mailadres door te geven, als je dat nog niet hebt gedaan.

Zie ook website van de Stichting Pensioenfonds Atos