Datum: woensdag 19 april 2023 vanaf 13:00 uur

Waar: Restaurant “de Zwaan”, markt 9, 5691 AR Son

Routebeschrijving: www.zwaan-son.nl/contact

Onze gepensioneerden vereniging GVAN wil je informeren over de actualiteiten in de pensioenwereld , de financiën toelichten en goedkeuring vragen. Ook zullen er presentaties zijn van de voorzitters van het bestuur en het verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds. Maar vooral willen wij je de gelegenheid geven om ex-collega’s weer te ontmoeten en bij te praten.

De definitieve uitnodiging met agenda heb je 10 maart ontvangen via mail;
t/m 19 april waren er 107 aanmeldingen

De financiële jaarstukken 2022 en de begroting 2023 zijn (na inloggen) in te zien op het uitsluitend voor leden gereserveerde gedeelte:

Verenigingszaken -> Gepensioneerdendag / ALV > 2023-04-19