De indexatie is uitgekomen op 4,14% en wordt met terugwerkende kracht per 1 januari toegekend.

Dit besluit is een voorlopig besluit. Na vaststelling van de jaarcijfers in het jaarverslag over 2022 zal een definitief besluit worden genomen.

Zie voor verdere details de berichtgeving op de website van het pensioenfonds SPA:

Stichting Pensioenfonds Atos