GVAN (GepensioneerdenVerenging van Atos in Nederland) heeft tot doel:

  • het behartigen van de belangen van haar leden;
  • het verschaffen, dan wel ontsluiten, van informatie voor haar leden over relevante ontwikkelingen die gepensioneerden betreffen;
  • het bevorderen en in stand houden van de onderlinge contacten tussen haar leden.

De belangenbehartiging betreft primair de huidige en toekomstige aanspraken van de leden op uitkeringen vanuit de Stichting Pensioenfonds Atos. Maar strekt zich, zij het indirect, ook uit tot alle andere aspecten die samenhangen met het ouder worden.

De belangenbehartiging resulteert in het streven om direct of indirect vertegenwoordigd te zijn in het bestuur van het pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan.

De kwaliteit van de informatievoorziening aan de leden wordt gewaarborgd door het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden. De onderlinge contacten worden gefaciliteerd door jaarlijkse bijeenkomsten en tweejaarlijks een recreatieve dag.

GVAN is als VGAO (Vereniging van Gepensioneerden van Atos Origin) op 24 mei 2004 opgericht en heeft op 25 juni 2013 de naam gewijzigd in de huidige, daarmee de naamswijziging van het moederbedrijf volgend. De vereniging heeft rond de 300 leden.

GVAN is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG). Dit is een vereniging van ongeveer 80 gepensioneerdenverenigingen, verbonden aan  uiteenlopende  bedrijven en sectoren.  Daarnaast zijn bij de Koepel enkele andere organisaties aangesloten, waardoor die in totaal een achterban van 200.000 leden vertegenwoordigt. Voorts werkt de koepel in de zogenoemde Seniorencoalitie nauw samen met andere seniorenorganisaties op de voor ouderen relevante terreinen. De Koepel onderhoudt contacten met de politiek in Den Haag en een breed veld deskundigen.  Veel aandacht zal de komende jaren uitgaan naar de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen, maar ook naar alle andere onderwerpen die te maken hebben met de geleidelijke vergrijzing van de bevolking. Tot slot houdt de Koepel via AGE een vinger aan de pols van het ouderenbeleid, dat in Europa ontwikkeld wordt.

Het lidmaatschap van GVAN staat open voor een ieder die huidige of toekomstige aanspraken heeft  bij de Stichting Pensioenfonds Atos.

Het lidmaatschap kost € 15 per jaar. Stuur een mail voor aanvullende informatie naar de secretaris: secretaris@gvan.nl of vul het  aanmeldingsformulier  in op onze GVAN-website en verstuur dit.