Op 24 mei 2004 is de Vereniging van Gepensioneerden van Atos Origin opgericht.

De vereniging stelt zich ten doel:

  1. de behartiging van de belangen van haar leden en potentiële leden, in het bijzonder met betrekking tot de huidige en toekomstige aanspraken op pensioen uit de Stichting Pensioenfonds Atos èn
  2. het bevorderen en in stand houden van contacten tussen de leden

Naast de ‘echte’ gepensioneerden zijn medewerkers van Atos met vroegpensioen van harte welkom als lid; hun belangen zijn vrijwel dezelfde. De GVAN bevordert contacten tussen de leden, en houdt die in stand.

De GVAN realiseert deze doelstellingen door vertegenwoordiging in:
• Bestuur van het pensioenfonds;
• Het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds;
En verder:
• Het organiseren van bijeenkomsten voor leden, met o.m. een Algemene Ledenvergadering
• Informatie voor, voorlichting aan en communicatie met de leden; jaarlijks wordt o.m. een z.g. gepensioneerden dag georganiseerd, in nauwe samenwerking met het pensioenbureau van ons pensioenfonds
• Promotionele activiteiten in de richting van potentiële leden.

De vereniging is opgericht door een aantal actieve Atos Origin gepensioneerden uit de regio Eindhoven, maar zij is er uitdrukkelijk voor alle betrokkenen van Atos in Nederland.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Zij heeft uiteraard officiële statuten en als aanvulling daarop een huishoudelijk reglement. De GVAN publiceert incidenteel een nieuwsbrief over actuele onderwerpen die verband houden met de pensioenproblematiek of recreatieve activiteiten.

En natuurlijk heeft de GVAN een website: www.gvan.nl
met een openbaar deel en een deel ‘alleen -voor-leden’ (Verenigingszaken).

WAAROM EEN VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN?
Een welvaartsvast en zelfs een waardevast pensioen, is geen vanzelfsprekendheid meer. Door de politiek en door de pensioenfondsen worden besluiten genomen die gepensioneerden soms direct aangaan. Zonder bundeling en organisatie wordt de stem van de ouderen bij de discussies over dit soort zaken niet gehoord.

Het is daarom nodig een zelfstandig geluid te laten horen als gepensioneerden: direct als GVAN en indirect via de vertegenwoordiging van ouderen in diverse organen.

Er zit al een lid van de GVAN in het bestuur van het Atos Pensioenfonds en zelfs twee vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan. Wij zijn de achterban van deze vertegenwoordigers van de gepensioneerden, zodat zij met mandaat en gezag op kunnen treden.

Naar buiten toe vindt vertegenwoordiging plaats via de Koepel Gepensioneerden (KG), na een fusie per 1-1-2020 van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) met de KNVG. Er heeft overleg plaats met andere ouderenbonden, gepensioneerdenverenigingen en de politiek.

Onze vereniging is lid van de KG.
Representativiteit betekent: het hebben van zo veel mogelijk leden die als achterban kunnen fungeren.
De GVAN vervult ook nog een tweede taak, naast deze belangrijke, primaire, activiteiten: het is ook leuk om oud-collega’s eens te ontmoeten en te spreken. Dit sociale deel van de doelstellingen blijven we de komende tijd verder invullen via onze recreatiecommissie.

Wij hopen op veel leden, en ook op vrijwilligers die zich voor de GVAN willen inzetten.

Lid worden?

Wil je lid worden klik dan op: Lidmaatschap