Reserveer 17 april 2024 n.m. in uw agenda voor de Gepensioneerdendag/ALV

 

GVAN (GepensioneerdenVereniging van Atos in Nederland) heeft tot doel:

  • het behartigen van de belangen van haar leden;
  • het verschaffen, dan wel ontsluiten, van informatie voor haar leden over relevante ontwikkelingen die gepensioneerden betreffen;
  • het bevorderen en in stand houden van de onderlinge contacten tussen haar leden.

Lees verder op: Over ons