Zoals bekend is onze gepensioneerdenvereniging GVAN aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG). De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Lees hier meer over de organisatie, missie e.d.