In de Nieuwsbrief 45 staat o.m. vermeld:

+ een samenvatting van het Jaarrapport 2021
+ het aftreden van bestuurder Willo Peters, na 11 jaar bestuurder te zijn geweest
namens de gewezen deelnemers
+ Kennismaking met Leon Ramselaar als opvolger van Willo
+ Beantwoording van een vraag:
wordt er over 2022 geïndexeerd en wat is de indexatieachterstand?