Betreft: uitnodiging voor een ieder die huidige of toekomstige (pensioen-)aanspraken heeft bij de Stichting Pensioenfonds Atos

Onze gepensioneerden vereniging GVAN wil je informeren over de actualiteiten in de pensioenwereld. Met name die van ons Pensioenfonds, de achtergronden van de indexering, de toekomst van ons pensioenfonds en de Wet Toekomst Pensioenen. Maar ook vragen wij aandacht voor onze financiën en vragen daar je goedkeuring voor. En zeker zal er gelegenheid zijn om je ex-collega’s weer te ontmoeten en bij te praten. Hierbij ontvang je een uitnodiging voor:

Bijeenkomst:                   GVAN Algemene Ledenvergadering

Datum:                             woensdag 17 april 2024

Waar:                               Café Restaurant “de Zwaan” , Markt 9, 5691 AR Son

Als je aanwezig wilt zijn: dan graag uiterlijk 10 april aanmelden via een mail naar de secretaris van de GVAN: secretaris@gvan.nl Als je vragen hebt, geef ze dan vooraf aan ons door!

Zie ook onze website, na inloggen het menu Verenigingszaken en Gepensioneerden dag/ALV voor o.m. inzage in de financiële documenten 2023/2024.

De bijeenkomst begint om 13:30 uur, zaal open vanaf 13.00 uur.


Voorlopige agendapunten van de Algemene Ledenvergadering:

  • Welkom, introductie
  • Pensioenfonds (Sako Zeverijn, voorzitter bestuur SPA)
  • Verantwoordingsorgaan (Thomas van Kuipers, voorzitter VO) 
  • Financiën 2023, kascommissie, begroting 2024 (Jan Fransen)
  • Pensioenactualiteiten (Ronald Beelaard)
  • Napraten, drankje            

Wil je participeren in het bestuur en je aanmelden als kandidaat-bestuurslid? Wij hebben tevens dringend behoefte aan een lid die de kascommissie voor volgend jaar wil versterken. Je bent welkom, meld je aan bij de secretaris!

Namens het bestuur van de Gepensioneerden Vereniging van Atos in Nederland,

Teus Verduijn (secretaris GVAN)

Aanmelden:  secretaris@gvan.nl