In de NIeuwsbrief 46 staat o.m. vermeld:

+ Wim Boogaard stelt zich voor als nieuw bestuurslid namens gewezen deelnemers
+ Nieuws van de bestuurskamer met o.m.:
> de splitsing van Atos
> een ALM-studie
> het indexatiebeleid
+ Fiduciaire ondersteuning
+ Informatie over indexatie vanuit de C&P garantieregeling
+ Bijeenkomsten Cappital met SPA