De Koepel van Gepensioneerden start een nieuwe ledenwerfcampagne.

KG de grootste seniorenorganisatie van ons land is deze week gestart met een ledenwerfcampagne. De aftrap vond plaats in de speciale Seniorenbijlage van de Telegraaf van vrijdag 22 september

Ook onze GVAN sluit zich van harte aan bij deze ledenwerfactie. Immers in de nieuwe pensioenwet is de inspraakrol van de verenigingen van gepensioneerden wettelijk vastgelegd. Daarom is het zo belangrijk om lid te zijn van zo’n vereniging. In ons geval van de Gepensioneerden van Atos in Nederland. Het lidmaatschap van de GVAN staat open voor een ieder die huidige of toekomstige aanspraken heeft  bij de Stichting Pensioenfonds Atos.

Oproep aan onze leden:
Ken je (ex) collega’s, die nog geen lid zijn van onze GVAN?
Hebben zij nog pensioenaanspraken lopen bij ons pensioenfonds? Of ze nu nog werken of al met pensioen zijn: neem contact met hen op en spoor ze aan om lid te worden van onze GVAN. Je pensioen is nu en in de toekomst je voornaamste bron van inkomsten? Je wilt toch dat er iemand namens jou meepraat over jouw toekomst?