Per 1 januari 2024 worden de pensioenen met 0,71% verhoogd.

Uitvoerige achtergrondinformatie is hier te lezen.