Als je voor ziektekosten nog verzekerd bent bij Zilveren Kruis (v/h IAK, AON etc):
kortgeleden hebben gepensioneerden een polisblad 2024 ontvangen voor hun premie basisverzekering en aanvullende ziektekostenverzekering. Echter voor de aanvullende verzekering hebben diverse leden gemeld, dat er geen collectiviteitskorting Atos/Eviden meer vermeld stond.

Probleem is gemeld bij Zilveren Kruis en ook voormalige werkgever Atos/Eviden. De oorzaak is een fout in de overdracht van AON naar Zilveren Kruis. Inmiddels heeft het Zilveren Kruis correcties doorgevoerd. Ons is gemeld dat betrokkenen van het Zilveren Kruis een mail ontvangen met verwijzing naar een nieuw polisblad 2024 met de juiste gegevens. N.B. Check of dit ook voor jou inmiddels heeft plaatsgevonden!