Nieuwsbrief 48 is uit!

Met daarin details / nieuws over:
1. het indexatiebeleid
2. het nieuwe pensioenstelsel (WTP)
3. het klantcontactcentrum APS – Achmea Pensioenservices
4. Vermogensbeheerder Russel Investments
5. het Verantwoordingsorgaan