In november 2020 hebben wij onze Algemene Ledenvergadering 2020 (met financiële jaarstukken over 2019) digitaal met u kunnen afhandelen. Zie ook de informatie hierover op onze website www.gvan.nl onder het menu Verenigingszaken.

In januari 2021 hebben wij u via een mail gevraagd of u geïnteresseerd bent in een ALV 2021, waarbij u vanuit thuis via uw internetbrowser, met videobellen, kunt “deelnemen” aan de meeting, evt. vragen vooraf kunt stellen. Ca. 50 leden hebben hier positief op gereageerd.

Het bestuur heeft toch gekozen voor minder complexiteit, maar wel met een toelichting via een videopresentatie. Daardoor zal de Algemene Ledenvergadering 2021 nogmaals afgehandeld worden in een digitale vorm. Via het voor onze leden toegankelijke menu “Verenigingszaken” en submenu “ALV / Gepensioneerden dag” is deze videopresentatie, door onze penningmeester gemaakt, te zien.
Hierbij wordt een 2-tal onderwerpen toegelicht (duur video ca. 8 minuten):
1. Presentatie van de financiën 2020, begroting 2021
2. Accordering/aan-, opmerkingen kascommissie
Een 2-tal financiële documenten m.b.t. deze punten zijn beschikbaar en u kunt reageren via het vragenformulier.

Later dit jaar hopen wij weer een fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren met onze leden. Met onderwerpen als:
3. GVAN-bestuursverkiezing; Dick Koster is aftredend maar stelt zich verkiesbaar.
4. Status Stichting Pensioenfonds Atos
5. Pensioenactualiteiten, pensioenakkoord e.d.

N.B. Een oproep om u beschikbaar te stellen als toekomstig GVAN-bestuurslid; ons bestuur kan versterking gebruiken!