Op 2 juli 2021 is een mail naar onze leden gestuurd, waarbij wij een z.g. ALV aankondigden met digitale afhandeling. Op het voor leden toegankelijke deel van deze website zijn de bijbehorende financiële documenten te raadplegen en ook een video met een toelichting over de financiën 2020/2021.

Geen van onze leden heeft bezwaar gemaakt tegen de financiële documenten, die gepresenteerd zijn. Slechts één vraag is door een lid gesteld over de Balans 2020 en door de penningmeester toegelicht. Daarom hebben onze leden decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het jaar 2020 en de begroting voor 2021.