In november 2020 hebben wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering over 2019 digitaal afgehandeld. Zie ook de informatie hierover op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website.

Zoals het er nu (januai 2021) naar uitziet, zullen we op korte termijn onze Gepensioneerden dag/ALV ook nog niet kunnen organiseren, zoals we gewend zijn.

Daarom hebben wij plannen om een Gepensioneerdenbijeenkomst / ALV te organiseren, waarbij u vanuit thuis via uw internetbrowser kunt deelnemen aan de meeting, evt. vragen kunt stellen.

Wij denken hierbij aan een identiek programma in maart / april, zoals u dat gewend bent van onze jaarlijkse bijeenkomsten in Son, dus:

  • Nieuws over het Pensioenfonds Atos
  • Verantwoordingsorgaan
  • GVAN-Algemene Ledenvergadering, bestuursverkiezing
  • Actualiteit vanuit de Pensioenwereld

Wat helaas ontbreekt is het nauwe contact met uw ex-collega’s en het drankje/hapje na afloop! Wij hopen dat dat snel weer mogelijk wordt.

Via mail zijn onze leden geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor de “digitale” bijeenkomst (uiterlijk 31 januari 2021!)