Zoals bekend is onze gepensioneerdenvereniging GVAN aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden (KG). De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen, inkomen, zorg, welzijn en wonen, met in totaal 300.000 achterliggende individuele leden.

Lees hier meer over de organisatie, missie e.d. met een verwijzing naar de actuele informatie op de site van de Koepel (KG).